Antibioticaresistentie

Organisatie

Antibioticaresistentie is een voortdurende bedreiging van de gezondheidszorg, nationaal en internationaal. Nieuwe resistentiemechanismen duiken op en verspreiden zich. Met als gevolg dat ziekten die nu goed te behandelen zijn, ernstig of zelfs fataal worden als deze worden veroorzaakt door een resistente bacterie. Ook worden medische ingrepen zoals operaties risicovoller. In Nederland zijn de resistentiecijfers de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven. Deze stabiele situatie willen we graag behouden. Daarvoor is actie nodig.  

Een illustratie van de regio

Nederland kiest voor One Health aanpak

Antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot een persoon of instelling. Daarom is er in Nederland gekozen voor de One Health aanpak. Deze aanpak richt zich op de domeinen humaan, dieren, voedsel en milieu. ABR Zorgnetwerk Holland West is een van de tien regionale ABR Zorgnetwerken en richt zich in opdracht van het Ministerie van VWS op het humane domein.

Samenwerking ABR Zorgnetwerk en regionale zorgorganisaties

Bij het aanpakken van antibioticaresistentie werkt ABR Zorgnetwerk Holland West samen met de verschillende regionale zorgaanbieders en zorgprofessionals in Holland West (driehoek Gouda, Den Haag en Leiden). We stimuleren de samenwerking tussen regionale zorgorganisaties en bevorderen de communicatie tussen instellingen. Ook brengen we regionale risico’s op het gebied van antibioticaresistentie in kaart en brengen we het belang en de urgentie van infectiepreventie onder de aandacht. We doen dat onder andere door scholing en stimuleren van juist voorschrijven van antibiotica.

Onze netwerkpartners zijn (medewerkers van) publieke gezondheid, huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en apotheker. In onze regio zijn netwerkpartners vertegenwoordigd in een stuurgroep. De voorzitter van deze stuurgroep is Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van regio Hollands Midden. Ons regionaal coördinatieteam (RCT) bestaat uit meerdere inhoudsdeskundigen. Zij werken bij een van de regionale netwerkpartners en weten goed wat er speelt.

 

Agenda 2023

Bekijk alle agenda bijeenkomsten van 2022 en 2023

Lees meer…
FTO Antibiotica Allergie verpleeghuizen: documenten beschikbaar

Vergroot de kennis over antibiotica allergie registraties binnen jouw instelling. Bekijk deze FTO-documenten.

Lees meer…
World Antimicrobial Awareness Week: 18 t/m 24 november

De World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) wordt jaarlijks wereldwijd door de WHO georganiseerd. Save the date, meld je aan voor het programma van jouw keuze en doe mee.

Lees meer…
Kom jij langs op NURSE?

Op 21 september 2022 is de NURSE-beurs, het evenement waar studenten en starters het gesprek aangaan met zorgorganisaties over hun carrière. Bezoek ABR Zorgnetwerk Holland West op de beurs!  

Lees meer…