Antibioticaresistentie

Organisatie

Antibioticaresistentie is een voortdurende bedreiging van de gezondheidszorg, nationaal en internationaal. Nieuwe resistentiemechanismen duiken op en verspreiden zich. Met als gevolg dat ziekten die nu goed te behandelen zijn, ernstig of zelfs fataal worden als deze worden veroorzaakt door een resistente bacterie. Ook worden medische ingrepen zoals operaties risicovoller. In Nederland zijn de resistentiecijfers de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven. Deze stabiele situatie willen we graag behouden. Daarvoor is actie nodig.  

Een illustratie van de regio

Nederland kiest voor One Health aanpak

Antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot een persoon of instelling. Daarom is er in Nederland gekozen voor de One Health aanpak. Deze aanpak richt zich op de domeinen humaan, dieren, voedsel en milieu. ABR Zorgnetwerk Holland West is een van de tien regionale ABR Zorgnetwerken en richt zich in opdracht van het Ministerie van VWS op het humane domein.

Samenwerking ABR Zorgnetwerk en regionale zorgorganisaties

Bij het aanpakken van antibioticaresistentie werkt ABR Zorgnetwerk Holland West samen met de verschillende regionale zorgaanbieders en zorgprofessionals in Holland West (driehoek Gouda, Den Haag en Leiden). We stimuleren de samenwerking tussen regionale zorgorganisaties en bevorderen de communicatie tussen instellingen. Ook brengen we regionale risico’s op het gebied van antibioticaresistentie in kaart en brengen we het belang en de urgentie van infectiepreventie onder de aandacht. We doen dat onder andere door scholing en stimuleren van juist voorschrijven van antibiotica.

Onze netwerkpartners zijn (medewerkers van) publieke gezondheid, huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en apotheker. In onze regio zijn netwerkpartners vertegenwoordigd in een stuurgroep. De voorzitter van deze stuurgroep is Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van regio Hollands Midden. Ons regionaal coördinatieteam (RCT) bestaat uit meerdere inhoudsdeskundigen. Zij werken bij een van de regionale netwerkpartners en weten goed wat er speelt.

 

Altijd op de hoogte van uitbraken van infectieziekten met MUIZ

Informatie-uitwisseling over infectieziekten kan beter. Met de gebruiksvriendelijke en beveiligde webapplicatie MUIZ meld je een uitbraak laagdrempelig aan het netwerk van zorgpartners en de GGD.

Lees meer…
ABR Zorgnetwerk Holland West wenst iedereen een zorgeloze zomervakantie toe!

Tijd voor de zomer. We wensen iedereen een zorgeloze vakantie toe. Vergeet niet je infectiepreventiekennis op te frissen als je weer terug bent.

Lees meer…
Nieuw! Nieuwsbrief van het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten en BRMO (MUIZ)

Informatie-uitwisseling is van levensbelang. Daarom komt er hier speciaal een applicatie voor: het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ). 

Lees meer…
Stuurgroep-voorzitter Sjaak de Gouw over ABR en een duurzaam zorgnetwerk

Sjaak de Gouw is directeur publieke gezondheid en voorzitter van de stuurgroep van ABR Zorgnetwerk Holland West. In dit interview vertelt hij over zijn werk, de uitdagingen en toekomst van infectiepreventie en ABR.

Lees meer…